کد خبر: ۲۱۱۹
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۵
اعضای سازمان بسیج اساتید کشور از نمایشگاه برکت، دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بازدید کردند.
اعضای سازمان بسیج اساتید کشور از نمایشگاه برکت و دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بازدید کردند و از نزدیک با فعالیت‌های اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، از جمله توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی، امور زیربنایی، مدرسه‌سازی، خدمات بیمه‌ی برکت، سلامت، دارویی و... آشنا شدند. در ادامه اعضای سازمان بسیج اساتید کشور در نشستی با مدیر عامل بنیاد برکت در خصوص همکاری در زمینه‌ی فعالیت‌های محرومیت‌زدایی به گفت‌و‌گو و تبادل نظر پرداختند.
 گزارش تصویری این مراسم را مشاهده نمایید.


گزارش تصویری بازدید اعضای سازمان بسیج اساتید کشور از نمایشگاه دستاوردها و خدمات اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

گزارش تصویری بازدید اعضای سازمان بسیج اساتید کشور از نمایشگاه دستاوردها و خدمات اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

گزارش تصویری بازدید اعضای سازمان بسیج اساتید کشور از نمایشگاه دستاوردها و خدمات اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

گزارش تصویری بازدید اعضای سازمان بسیج اساتید کشور از نمایشگاه دستاوردها و خدمات اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

گزارش تصویری بازدید اعضای سازمان بسیج اساتید کشور از نمایشگاه دستاوردها و خدمات اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

گزارش تصویری بازدید اعضای سازمان بسیج اساتید کشور از نمایشگاه دستاوردها و خدمات اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

گزارش تصویری بازدید اعضای سازمان بسیج اساتید کشور از نمایشگاه دستاوردها و خدمات اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

گزارش تصویری بازدید اعضای سازمان بسیج اساتید کشور از نمایشگاه دستاوردها و خدمات اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

گزارش تصویری بازدید اعضای سازمان بسیج اساتید کشور از نمایشگاه دستاوردها و خدمات اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

گزارش تصویری بازدید اعضای سازمان بسیج اساتید کشور از نمایشگاه دستاوردها و خدمات اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

گزارش تصویری بازدید اعضای سازمان بسیج اساتید کشور از نمایشگاه دستاوردها و خدمات اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

گزارش تصویری بازدید اعضای سازمان بسیج اساتید کشور از نمایشگاه دستاوردها و خدمات اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: