کد خبر: ۲۶۸۸
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶
ده سال تلاش بابرکت برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور
دهمین سالگرد تأسیس بنیاد برکت گرامی باد

دهمین سالگرد تأسیس بنیاد برکت گرامی باد

دهمین سالگرد تأسیس بنیاد برکت گرامی باد


دهمین سالگرد تأسیس بنیاد برکت گرامی باد


دهمین سالگرد تأسیس بنیاد برکت گرامی باد

دهمین سالگرد تأسیس بنیاد برکت گرامی باد
دهمین سالگرد تأسیس بنیاد برکت گرامی باد
دهمین سالگرد تأسیس بنیاد برکت گرامی بادنظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: