کد خبر: ۲۷۱۸
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۶
چهارمین همایش سالانه‌ی هم‌اندیشی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و شرکای اقتصادی، 13 دی‌ماه با هدف ارتفای توانمندسازی اقتصادی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور برگزار شد.
گزارش تصویری این همایش را در ادامه مشاهده می‌کنید.

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی


گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی

گزاش تصویری چهارمین همایش هم‌اندیشی بنیاد برکت و شرکای اقتصادی
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: