کد خبر: ۲۷۴۶
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
تفاهم‌نامه‌ی ساخت 1000 مدرسه‌ی دوم برکت در محل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) توسط رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و وزیر آموزش و پرورش به امضا رسید.
گزارش تصویری این مراسم را مشاهده نمایید.

گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت هزار مدرسه‌ی دوم برکت

گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت هزار مدرسه‌ی دوم برکت

گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت هزار مدرسه‌ی دوم برکت

گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت هزار مدرسه‌ی دوم برکت

گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت هزار مدرسه‌ی دوم برکت

گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت هزار مدرسه‌ی دوم برکت

گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت هزار مدرسه‌ی دوم برکت

گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت هزار مدرسه‌ی دوم برکت

گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت هزار مدرسه‌ی دوم برکت

گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت هزار مدرسه‌ی دوم برکت

گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت هزار مدرسه‌ی دوم برکت

گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت هزار مدرسه‌ی دوم برکت

گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت هزار مدرسه‌ی دوم برکت

گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت هزار مدرسه‌ی دوم برکت

گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت هزار مدرسه‌ی دوم برکت

گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت هزار مدرسه‌ی دوم برکت

گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت هزار مدرسه‌ی دوم برکت

گزارش تصویری امضای تفاهم‌نامه‌ی ساخت هزار مدرسه‌ی دوم برکت
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: